Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân VND giảm đối với tất cả các kỳ hạn với mức giảm lên đến 1,49 điểm%.

Trong đó, các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 6 tháng và trên 12 tháng có mức giảm từ 1,00 điểm % đến 1,49 điểm %; kỳ hạn qua đêm và 3 tháng lần lượt giảm 0,88 điểm % và 0,81 điểm %; kỳ hạn 3 tuần và 2 tháng giảm nhẹ. Riêng kỳ hạn 12 tháng, lãi suất giao dịch giảm mạnh so với kỳ trước với mức giảm 5,22%. Trong tuần qua, không phát sinh giao dịch VND kỳ hạn 9 tháng.

Đối với lãi suất giao dịch bằng USD tăng đối với các kỳ hạn 2 tuần, 3 tuần và từ 3 tháng trở lên với các mức tăng từ 0,10 điểm % (kỳ hạn 2 tuần) đến 1,78 điểm % (kỳ hạn 12 tháng). Các kỳ hạn còn lại lãi suất bình quân giảm, với các mức giảm từ 0,23 điểm % (kỳ hạn qua đêm) đến 0,78 điểm % (kỳ hạn 2 tháng). Trong kỳ, không phát sinh giao dịch USD trên 12 tháng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động VND phổ biến 2,5-3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn; tiền gửi có kỳ hạn dưới 01 tháng, lãi suất tiền gửi phổ biến 3,5-4%/năm; tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên là 11,5-12%/năm.

Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%-1%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần, có một số ngân hàng thương mại như LienvietPost Bank, HD Bank, ACB, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia Hổ Chí Minh triển khai các gói tín dụng với lãi suất thấp hơn khoảng 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bằng VND thông thường, chủ yếu đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phổ biến ở mức 13,5-16,5%/năm, thấp nhất 12%/năm đối với cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân, 14,5-18%/năm đối với sản xuất kinh doanh khác, thấp nhất 14,5%/năm, còn đối với lĩnh vực phi sản xuất vẫn ở mức 17-20%/năm./.