Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần qua, lãi suất huy động USD tăng khoảng 0,5 điểm %/năm so với tuần trước, chủ yếu đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng.

Hiện tại, lãi suất USD không kỳ hạn từ 0,2-0,5%/năm, dưới 12 tháng từ 3,5-5,5%/năm, trên 12 tháng từ 4,8-5,6%; mức lãi suất huy động cao nhất là 6,24%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt.

Lãi suất cho vay tăng 0,3-0,5 điểm %/năm so với tuần trước; hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 5,6-6,6%/năm đối với ngắn hạn, 6,2-8%/năm đối với trung và dài hạn.

Trên thị trường liên ngân hàng, so với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước, lãi suất bình quân USD các kỳ hạn hai tuần và 1 tháng tuần này có xu hướng tăng. Lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại đều giảm so với tuần trước, trong đó lãi suất kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm nhẹ; lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng giảm tương đối. Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,38%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,66% đến 1,75%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động VND ít biến động so với tuần trước, phổ biến ở mức 13,5-14%/năm và hầu hết các tổ chức tín dụng không khuyến mại bằng tiền mặt và lãi suất.

Lãi suất cho vay ngắn hạn nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu ở mức 12,5-14,5%/năm; đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác 15-18%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất 18-20%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng VND có xu hướng giảm nhẹ ở một số kỳ hạn từ 2 tuần đến 3 tháng, kỳ hạn 12 tháng và không kỳ hạn. Mức giảm của các kỳ hạn tương đối nhỏ, từ 0,04 điểm % đến 0,23 điểm %/năm.

Lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 6 tháng tăng tương đối so với kỳ trước lần lượt là 0,84 điểm %; 0,58 điểm % và 0,63 điểm %/năm.

Lãi suất bình quân qua đêm tuần này ở mức 11,4%/năm, tăng 0,84 điểm % so với kỳ trước. Lãi suất các kỳ hạn từ 1 tuần trở lên vẫn dao động quanh các mức 13%-13,5%./.