Lap to ra soat quy trinh kiem tra doi voi Cong ty co phan Con Cung hinh anh 1Một trong 350 cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị đồ trẻ em Con Cưng trên toàn quốc. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Công Thương vừa thành lập Tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường, đồng thời đánh giá lại hoạt động của Tổ công tác triển khai Quyết định số 334/QĐ-BCT ngày 28/1 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Các thành viên của Tổ rà soát gồm ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - tổ trưởng; đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế - thành viên; đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ - thành viên; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ - thành viên; đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường - thành viên.

Theo Bộ Công Thương, nhiệm vụ của Tổ rà soát sẽ tập trung vào việc đánh giá lại việc chấp hành pháp luật về hoạt động công vụ của cá nhân, tập thể lãnh đạo Cục Quản lý thị trường và các cá nhân liên quan trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty cổ phần Con Cưng.

[Bộ Công Thương thông tin kết quả kiểm tra, xử lý Công ty Con Cưng]

Mặt khác, Tổ rà soát đánh giá hoạt động của Tổ công tác triển khai Quyết định số 334/QĐ-BCT ngày 28/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020.

Đặc biệt, Tổ rà soát kiến nghị Bộ trưởng các biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm hoạt động công vụ nếu có.

Tổ công tác sẽ báo cáo Bộ trưởng kết quả kiểm tra trước ngày 30/8/2018./.
Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)