Lê Đức Anh - Nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Việt Nam

Cuộc đời cách mạng sôi nổi, phong phú cùng những cống hiến xuất sắc của đồng chí Lê Đức Anh là một tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng, “tận trung với nước, tận hiếu với dân."
(TTXVN/Vietnam+)