Le Duc Tho - Nguoi cong san kien cuong, nha lanh dao tai nang hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đồng chí Lê Đức Thọ là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng với những phẩm chất nổi bật: Sự kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo đường lối với chỉ đạo và tổ chức cụ thể giữa tính kiên định về nguyên tắc với tính sáng tạo và tinh thần đổi mới trong hành động giữa lý luận với thực tiễn giữa lời nói và việc làm. Đồng chí sinh ngày 10/10/1911, cách đây 110 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)