Đại diện cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, nhà kinh tế trưởng Liên hợp quốc Elliott Harris ngày 17/10 đã tuyên bố ra mắt Hiệp hội Các nhà đầu tư toàn cầu vì Sự phát triển bền vững. 

Phát biểu họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ông Harris cho biết Hiệp hội trên bao gồm 30 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn bao gồm cả những công ty phi tài chính toàn cầu, lãnh đạo các doanh nghiệp đại diện cho các ngành từ ngân hàng như ICBC của Trung Quốc, UBS, cho tới các quỹ hưu trí như Quỹ đầu tư hưu trí chính phủ của Nhật Bản và Aviva, cũng như các công ty công nghiệp gồm Enel của Italy và Safaricom của Kenya. 

Trọng tâm cốt lõi của hiệp hội là nhằm đề xuất và triển khai những giải pháp cụ thể trong việc huy động tài chính dài hạn, đầu tư dài hạn cho sự phát triển bền vững.

Hiệp hội còn hướng tới mục tiêu tư vấn và hướng dẫn cách thức để có đủ điều kiện giúp loại hình đầu tư dài hạn được cải thiện, cũng như cách thức để đổi mới và sáng tạo các công cụ tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động tài chính dài hạn.

Bên cạnh đó, tổ chức mới này cũng sẽ giúp tìm cách tập hợp các nguồn lực cho các lĩnh vực tại những quốc gia có nhu cầu.

[Sáu nhóm giải pháp trọng tâm phát triển bền vững doanh nghiệp tư nhân ]

Phát biểu tại lễ ra mắt Hiệp hội, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed đã nhấn mạnh vai trò của tổ chức này trong việc tăng các nguồn lực và nguồn vốn cho các khu vực có nhu cầu.

Bà Amina cho biết thêm mục đích của việc thành lập Hiệp hội là nhằm đẩy nhanh nhiều hành động cần thiết trong Chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững năm 2030.

30 thành viên trong Hiệp hội cùng quản lý khối tài sản trị giá khoảng 16.000 tỷ USD. Hiệp hội hoạt động tại hơn 160 quốc gia tại tất cả 6 châu lục trên thế giới, phục vụ hơn 700 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ông Harris nhấn mạnh 30 thành viên của Hiệp hội là các lãnh đạo hết sức quan trọng của các doanh nghiệp và họ quy tụ trong tổ chức này theo lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres nhằm huy động tài chính cần để tạo dựng sự phát triển bền vững thực sự./.

Đặng Thị Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)