LienVietPostBank được phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt được phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2016.
LienVietPostBank được phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu ảnh 1Giao dịch tại LienVietPostBank. (Nguồn: LienVietPostBank)

Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2016.

Lãi suất trái phiếu do LienVietPostBank quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt mua lại trái phiếu năm 2016 theo nội dung mua lại trái phiếu nêu tại phương án phát hành năm 2016 trên cơ sở tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định hiện hành, trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại trái phiếu phải phù hợp với quy định hiện hành tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện việc phát hành trái phiếu năm 2016 theo các quy định hiện hành về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2016 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định hiện hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục