Thứ Năm, Tháng Mười 19/10/2017

Lợi nhuận trước thuế của MB đạt hơn 3.000 tỷ đồng trong năm 2015

Tính đến hết ngày 31/12/2015, lợi nhuận trước thuế của MB đạt 3.151 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra và vượt 5% so với đầu năm

Thúy Hà (Vietnam+) Bản in

Nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
Năm 2015 là một năm đặc biệt với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), ngân hàng này đã ghi thêm dấu ấn trên chặng đường phát triển khi vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho những thành tích xuất sắc đạt được trong giai đoạn 2004-2014.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho lãnh đạo MB. (Nguồn: MB)

Tổng tài sản tăng
Tính đến hết năm 2015, tổng tài sản của MB đạt 219.303 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch; vốn điều lệ đạt 16.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; huy động vốn đạt 181.308 tỷ đồng, tăng 8%, hoàn thành 100% kế hoạch; dư nợ cho vay đạt 120.308 tỷ đồng, tăng 19,6%, hoàn thành 104% kế hoạch; nợ xấu tiếp tục giảm về 1,62%.

Giao dịch tại MB. (Nguồn: MB)

Lợi nhuận đạt 3.151 tỷ đồng
Tính đến hết ngày 31/12/2015, lợi nhuận trước thuế của MB đạt 3.151 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra và vượt 5% so với đầu năm.

Giao dịch tại MB. (Nguồn: MB)

Mở nhiều điểm giao dịch
Cũng trong năm 2015, MB mở mới 17 điểm giao dịch trên toàn quốc, đưa tổng số điểm giao dịch của MB trên toàn hệ thống lên 231 điểm; dành 78 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động cộng đồng khác.

Lãnh đạo MB cắt băng khai trương chi nhánh mới. (Nguồn: MB)

Tin khác