Giao dịch tại NCB. (Nguồn: NCB)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB-mã: NVB), tính đến cuối tháng Sáu, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 59.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2015.

Kết thúc quý 2, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt 67,604 tỷ đồng, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy sau khi trích lập dự phòng rủi ro và các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc, lợi nhuận trước thuế là 12,2 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với con số 1,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau thuế, lợi nhuận hợp nhất của ngân hàng còn 9,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tính đến cuối tháng Sáu ở mức 2,1%, xuống dưới 3% như mục tiêu đề ra đầu năm 2016.

Cũng theo báo cáo tài chính của NCB, hoạt động cho vay khách hàng đạt 21.600 tỷ đồng, tăng hơn 15%. Tiền gửi của khách hàng đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong quý 2, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 246 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Một số hoạt động kinh doanh mang lại kết quả tốt như mua bán chứng khoán đầu tư lãi gần 12 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ hoạt động khác cũng tăng lên 5,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối kém hiệu quả, âm so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo NCB cho biết, từ khi tái cấu trúc đến nay ngân hàng đã và đang nỗ lực vừa tăng cường hoạt động kinh doanh vừa tái cơ cấu xử lý các vấn đề tồn đọng cũ trước đây. Các số liệu tài chính cho thấy tình hình của ngân hàng ngày càng tốt lên.

Với chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động kinh doanh của NCB luôn tăng trưởng bền vững. Trên cơ sở xác định những phân khúc khách hàng và phân khúc thị trường "lõi", NCB đã phát triển các sản phẩm tương ứng làm cột trụ cho danh mục cho vay cá nhân như: cho vay mua nhà, xe, cho vay ưu đãi hộ kinh doanh…

Năm 2016, NCB đặt kế hoạch đạt 171 tỷ đồng lợi nhuận, tổng tài sản đạt trên 61.000 tỷ đồng, tiếp tục kiểm soát nợ xấu dưới 3%./.