Cử tri tỉnh Long An đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngày 30/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Long An cho biết tỉnh đã bầu đủ 8 đại biểu Quốc hội khóa XIV theo số lượng được ấn định.

Cụ thể, theo kết quả kiểm phiếu, ở đơn vị bầu cử số 1, ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đạt 81,19%; ông Đặng Hoàng Tuấn - Chánh Thanh tra giao thông tỉnh, đạt 61,98 %; ông Trương Văn Nọ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đạt 57,40%.

Đơn vị bầu cử số 2, ông Trương Phi Hùng - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh, đạt 64,62 %; bà Phan Thị Mỹ Dung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Long An, đạt 62,85% và ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường của Văn phòng Quốc hội, đạt 60,66 %.

Đơn vị bầu cử số 3, ông Lê Công Đỉnh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư , đạt 60,98% và ông Hoàng Văn Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 50,93%.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Long An, toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử lại./.