Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, cho biết giai đoạn 2021-2022, dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững Việt Nam” tỉnh Long An (VnSAT) thực hiện 10 tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng với kinh phí gần 130 tỷ đồng.

Các tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng như nâng cấp đường bờ Bắc kênh Đòn Dong và đường bờ Đông kênh Đường Bàng(huyện Mộc Hóa); nâng cấp đường dọc sông Lò Gạch và đường bờ Bắc sông Vàm Cỏ Tây (huyện Vĩnh Hưng); nâng cấp đường bờ Đông kênh 30/4 Mới và đường bờ Tây kênh 3 (thị xã Kiến Tường); nâng cấp đường giao thông kênh Cái Bá (huyện Tân Hưng); nâng cấp đường bờ Nam kênh 7 Thước (huyện Tân Thạnh)…

Thời gian vừa qua, dự án VnSAT đã hỗ trợ đầu tư và đưa vào hoạt động cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Long, thuộc xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng với kinh phí hơn 8 tỷ đồng; trong đó, vốn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) hơn 6,6 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh Long An 1,650 tỷ đồng.

[Công bố kết quả liên kết chuỗi giá trị lúa gạo dự án VnSAT]

Theo đó, dự án VnSAT Long An hỗ trợ các hạng mục công trình thuộc Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Long gồm: bêtông tuyến đường nội đồng bờ Đông kênh T9 và bờ Bắc kênh 1500, có chiều dài hơn 3.000m; xây dựng trạm bơm tưới bờ Đông kênh 1000 phục vụ tưới 200ha sản xuất nông nghiệp, lắp đặt mới 2 máy bơm và tủ điều khiển, lưu lượng 1.200m3/h/máy; xây trạm biến áp 160 dựng kVA + đường dây cấp điện cho trạm bơm.

Việc hỗ trợ này góp phần mang lại hiệu quả kinh tế và tăng cường năng lực thể chế thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Tân Hưng; đồng thời là cơ sở tiếp tục thúc đẩy phát triển và hình thành các tổ chức nông dân, giúp tăng thu nhập cho thành viên hợp tác xã trồng lúa.

Cũng theo ông Nguyễn Chí Thiện, từ năm 2016 đến nay, Ban Quản lý dự án VnSAT Long An triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân vùng dự án như đào tạo, tập huấn kỹ thuật 3G3T-1P5G, giúp nông dân ứng dụng đồng bộ nhiều tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ nông dân tăng cường liên kết với doanh nghiệp để phát triển chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo bền vững; nâng cao năng lực hoạt động các hợp tác xã về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu cho hợp tác xã.

Qua đó, giúp hợp tác xã tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong xây dựng đường giao thông nội đồng, kho chứa lúa, nhà bao che lò sấy, trạm bơm điện./.

 
Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)