Lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh đến hết năm 2023

Chính phủ vừa chính thức ban hành quy định giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết ngày 31/12/2023 và việc hoàn trả số tiền chênh lệch ký quỹ sẽ áp dụng từ ngày 28/10/2021.
Du khách quốc tế thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Du khách quốc tế thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo đó, các đơn vị lữ hành sẽ được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ đến hết ngày 31/12/2023.

Như vậy, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa còn 20 triệu đồng (mức cũ 100 triệu đồng), mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam còn 50 triệu đồng (mức cũ 250 triệu đồng).

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài là 100 triệu đồng (mức cũ 500 triệu đồng); kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 100 triệu đồng (mức cũ 500 triệu đồng).

[Lãnh đạo ngành du lịch: ‘Không được tạo cát cứ địa phương’]

Ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đã cấp cho doanh nghiệp, cấp mới Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ nêu trên và hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và Nghị định 94/2021/NĐ-CP cho doanh nghiệp kể từ ngày Nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực (28/10/2021).

Lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh đến hết năm 2023 ảnh 1Du khách Việt bắt đầu xê dịch hậu giãn cách. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng có trách nhiệm gửi danh sách, thông tin doanh nghiệp đã tiến hành đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định trong thời gian 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Ngoài ra, Nghị định nêu rõ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có thể đổi Giấy chứng nhận theo mức quy định tại Nghị định 94/2021/NĐ-CP và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Từ ngày 1/1/2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành 28/10/2021. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục