Giao dịch tại Maritime Bank. (Nguồn: Maritime Bank)

Với mong muốn mang đến cho doanh nghiệp một khởi đầu năm mới nhiều thuận lợi, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đã áp dụng biểu phí tài khoản mới siêu ưu đãi dành cho doanh nghiệp với mức giảm tối đa lên tới 100% và duy trì miễn phí nhiều dịch vụ khác.

Maritime đã tiến hành điều chỉnh giảm phí nhiều dịch vụ cơ bản, thường xuyên sử dụng của doanh nghiệp như: Dịch vụ tài khoản, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tiền mặt, ngân quỹ và phí dịch vụ ngân hàng trực tuyến trên ứng dụng di động (M-eMobile).

Theo đó, ngân hàng này miễn phí chuyển khoản trên toàn hệ thống Maritime Bank; miễn phí quản lý tài khoản nếu khách hàng sử dụng dịch vụ theo gói. Khách hàng chỉ cần duy trì số dư bình quân tiền gửi không kỳhạn tối thiểu 50 triệu đồng/tháng (hoặc tiền gửi có kì hạn tối thiểu 400 triệu đồng/tháng) sẽ được miễn phí quản lý tài khoản, giảm phí giao dịch tại quầy, giảm phí chuyển khoản liên ngân hàng…

Bên cạnh đó, Maritime Bank cũng giảm phí chuyển tiền liên ngân hàng khác tỉnh, thành phố xuống còn 0,04%; giảm phí quản lý tài khoản đến 75%, xuống chỉ còn 100.000 đồng/tháng./.