Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và Tuyên Quang vào lúc 13 giờ ngày 15/6

Các tỉnh, thành phố Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội cần chú ý đảm bảo an toàn hạ du khi các hồ thủy điện Sơn La và Tuyên Quang mở cửa xả đáy vào hồi 13 giờ ngày 15/6.

Mực nước sông Lô qua thành phố Tuyên Quang dâng cao. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Mực nước sông Lô qua thành phố Tuyên Quang dâng cao. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Ngày 15/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công điện số 04/CĐ-QG gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La; Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Hồi 7 giờ ngày 15/6, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 209,15m, lưu lượng đến hồ 2.168m3/s, lưu lượng xả 2.732m3/s (chạy máy phát điện); mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 118,57m, lưu lượng đến hồ 1.861m3/s, lưu lượng xả 1.220m3/s (lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và chạy máy phát điện).

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 10/6/2024, để đưa dần mực nước thượng lưu các hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ theo quy định, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 13 giờ ngày 15/6 và mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào hồi 13 giờ ngày 15/6 (trước đó thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở hoàn toàn 2 cửa xả đáy vào ngày 11/6 và 12/6).

Công ty Thủy điện Sơn La và Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cùng ngày, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 238/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố gồm Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ các hồ thủy điện Sơn La và Tuyên Quang.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04/CĐ-QG hồi 7 giờ ngày 15/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 13 giờ ngày 15/6; Công ty thủy điện Tuyên Quang mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào hồi 13 giờ ngày 15/6 (trước đó thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở hoàn toàn 2 cửa xả đáy vào ngày 11/6 và 12/6).

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi hồ xả lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La và hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ, đồng thời báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục