Moi can bo mat tran la nhan to tich cuc cung co doan ket tren dia ban hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đại biểu. (Ảnh Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014​-2017.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và 442 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 11.000 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở và hơn 100.000 Trưởng ban Công tác Mặt trận trong cả nước.

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ thời gian qua, đội ngũ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận trong cả nước đã có rất nhiều nỗ lực cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Mặt trận là những người trực tiếp tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, xây dựng cộng đồng gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Khắp mọi miền đất nước, hàng ngày đều xuất hiện những nghĩa cử hết sức cao đẹp. Hội nghị tự hào và ghi nhận nhiều ngư dân bám tàu, bám biển, không sợ hiểm nguy, góp phần bảo vệ, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều cán bộ Mặt trận cơ sở đứng ra thế chấp ngân hàng cho hộ nghèo vay vốn thoát nghèo; kiên trì, khéo léo vận động tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng nông thôn mới, đền bù tái định cư vì sự phát triển của địa phương và đất nước...

Có thể kể ra những tấm gương như ông Nguyễn Xuân Sáng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sông Tri, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân làm mới 2,7km đường bêtông, xây dựng 99 tuyến đường chiếu sáng, dài 23km, hỗ trợ sữa chữa, làm mới 16 nhà ở hộ nghèo; ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Chợ Giá, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa, sân chơi, sân chợ, bãi tắm và 11 hạng mục công trình ở thôn với tổng trị giá tiền trên 2 tỷ đồng.

Đó còn là những tấm gương cán bộ Mặt trận cơ sở là đồng bào dân tộc như bà Y Xai, dân tộc Xê Đăng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã tổ chức thực hiện và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư; ông Tẩn Ông Sểnh, dân tộc Dao, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đã tích cực, chủ trì vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo...

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, có được thành quả trên, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Từ Trung ương đến cơ sở, hệ thống Mặt trận được quan tâm từ cơ chế, chính sách đến công tác tổ chức cán bộ; kinh phí hoạt động được tăng thêm, đặc biệt là ở khu dân cư, đó là những nguồn lực hết sức quan trọng đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận các cấp, nhất là các hoạt động ở cơ sở, khu dân cư.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương, chúc mừng những thành tích đáng tự hào của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nói chung và Chủ tịch Mặt trận cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi đồng chí là một tấm gương của người cán bộ cơ sở thấm nhuần, vận dụng sát thực tiễn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động nhân dân, xứng đáng đại diện tiêu biểu cho hàng chục nghìn Chủ tịch Mặt trận cơ sở và hàng trăm nghìn cán bộ Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, nhiệm vụ bao trùm của Mặt trận hiện nay là tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, hành động, quyết tâm thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để Mặt trận thật sự là trung tâm Đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, Mặt trận phải tiếp tục làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình để kịp thời phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương; khích lệ, động viên từng hộ gia đình, dòng họ, cụm dân cư tăng cường phát huy tình làng, nghĩa xóm, tình đồng chí, tình quân dân, gắn kết các lực lượng với nhân dân trên địa bàn.

Mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là một nhân tố tiêu biểu tích cực nhất trong xây dựng phong trào và củng cố khối đoàn kết trên địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cần tiếp tục tăng cường vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" như lời dạy của Bác Hồ; vận động, khuyến khích mọi người dân, mọi thành phần kinh tế tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, với chức năng giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp với các lực lượng xã hội tăng cường các hoạt động giám sát; củng cố, tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Moi can bo mat tran la nhan to tich cuc cung co doan ket tren dia ban hinh anh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở cần tích cực, tiên phong trong việc vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lên án, tố giác những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, Mặt trận cần kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân điển hình rộng khắp trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; chú trọng chăm lo, phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường tuyên truyền về những tấm gương tốt, tiêu biểu, uy tín của các già làng, trưởng bản, cán bộ Mặt trận cơ sở trong cộng đồng, để xây dựng tinh thần đoàn kết trong nhân dân ngày càng mạnh hơn.

Công tác Mặt trận phải không ngừng đổi mới, cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp phải gắn bó sâu sát với đời sống của nhân dân, thực sự thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ làm công tác vận động nhân dân là "Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở cần tăng cường vai trò lãnh đạo, đồng thời chú trọng vai trò của các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đi sâu, đi sát và gần gũi nhân dân, thực hiện tốt chính sách Mặt trận.

Các cấp chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để lắng nghe, học hỏi, tiếp thu, giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nhân dân.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 51 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 391 Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng các Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu./.
Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)