Mức thưởng Tết cao nhất tại tỉnh Thanh Hóa là 68,6 triệu đồng

Tại Thanh Hóa, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là loại hình doanh nghiệp dân doanh với mức 68,6 triệu đồng/người; thấp nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức 50.000 đồng/người.
Mức thưởng Tết cao nhất tại tỉnh Thanh Hóa là 68,6 triệu đồng ảnh 1(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Theo báo cáo nhanh từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh đã có 1.363 doanh nghiệp báo cáo về tình hình tiền lương, 1.312 doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết dương lịch, 1314 doanh nghiệp báo cáo mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới, doanh nghiệp tại địa phương có mức thưởng cao nhất là 68,6 triệu đồng/người.

Cụ thể, thưởng Tết dương lịch, nhóm các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có 5 doanh nghiệp dự kiến thưởng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có 1 doanh nghiệp; doanh nghiệp dân doanh có 1.251 đơn vị và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 44 đơn vị dự kiến thưởng Tết dương lịch.

Nhóm các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dự kiến mức thưởng trung bình là 340.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 1,24 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI 140.000 đồng/người.

Dự kiến, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là loại hình doanh nghiệp dân doanh với mức 68,6 triệu đồng/người; thấp nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức 50.000 đồng/người.

[TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán bình quân hơn 8,8 triệu đồng/người]

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, có 1.314 doanh nghiệp có dự kiến kế hoạch thưởng Tết cho 159.17 lao động. Trong đó, nhóm các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 3.030.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 3.350.000 đồng/người; doanh nghiệp Dân doanh là 6.110.000 đồng/người; doanh nghiệp FDI là 3.810.000 đồng/người.

Dự kiến mức thưởng cao nhất ở các doanh nghiệp là 68.600.000 đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp dân doanh; thấp nhất của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 100.000 đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp FDI.

Về tiền lương năm 2021, có 1.363 doanh nghiệp có báo cáo tình hình tiền lương cho 165.893 lao động. Trong đó có 5 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 13 Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 1.294 doanh nghiệp Dân doanh và 51 danh nghiệp FDI có báo cáo.

Cụ thể, tiền lương thực tế bình quân của các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 6.500.000 đồng/người/tháng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 7.400.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 6.300.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp FDI là 6.100.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương của người lao động được trả cao nhất là loại hình doanh nghiệp dân doanh với mức 99.000.000 đồng/người/tháng; thấp nhất là 3.100.000 đồng/người/tháng thuộc về loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp FDI.

Cũng theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, không có doanh nghiệp báo cáo nợ lương năm 2021.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục