Mười sự kiện nổi bật trên thị trường chứng khoán năm 2016

Năm 2016, chứng khoán Việt Nam trải qua không ít biến động khi gặp phải những cú sốc từ bên ngoài. Nhìn lại một chặng đường, Câu lạc bộ các nhà báo chứng khoán đã tổ chức bình chọn 10 sự kiện nổi bật
Linh Chi (Vietnam+)