Nắm bắt dư luận, không để phát sinh 'điểm nóng' về tư tưởng chính trị

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành cần nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” về tư tưởng chính trị.
Nắm bắt dư luận, không để phát sinh 'điểm nóng' về tư tưởng chính trị ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Ngày 27/6, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc Bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc Bộ trong 6 tháng đầu năm 2019; đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm.

Sáu tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc Bộ đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện và phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ hoạt động tuyên giáo.

Các nội dung thông tin, tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo của các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc Bộ còn một số bất cập, hạn chế như việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa chủ động. Việc gắn kết nội dung học tập và làm theo với triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại một số địa phương, đơn vị chưa tốt, còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung và xây dựng kế hoạch triển khai.

Một số nơi còn tâm lý trông chờ vào hướng dẫn của cấp trên, chưa phát huy tính sáng tạo gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc có nơi còn chậm...

[Ban Tuyên giáo các tỉnh thành cần tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động]

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác tuyên giáo đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới."

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham mưu cấp ủy đẩy mạnh triển khai chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đánh giá kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tham mưu cấp ủy chỉ đạo sâu sát về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm để kịp thời tham mưu, dự báo cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết, không để phát sinh “điểm nóng” về tư tưởng chính trị trên địa bàn...

Nắm bắt dư luận, không để phát sinh 'điểm nóng' về tư tưởng chính trị ảnh 2Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay, công tác tuyên giáo phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, cán bộ làm công tác tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019; tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ kế cận, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo hiện nay.

Hệ thống tuyên giáo các địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai công tác tuyên giáo. Song song với đó là quan tâm tuyên truyền, quán triệt việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục