Năm thứ 4 liên tiếp ngân hàng VIB trả cổ tức bằng tiền mặt

Đại hội thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 3.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018, tổng tài sản 182.908 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 136.509 tỷ đồng.
Các đại biểu tại Đại hội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các đại biểu tại Đại hội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 28/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 26,5% (gồm 5,5% cổ tức bằng tiền mặt, 18% bằng cổ phiếu thưởng và 3% cổ phiếu quỹ).

[Lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 2.741 tỷ đồng, tăng tới 95%]

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ về định hướng chiến lược chuyển đổi 10 năm của VIB, từ 2017 đến 2026, trong đó đặc biệt chú trọng vào khách hàng, sản phẩm và con người.

Đối với khách hàng, VIB chia sẻ lợi nhuận và duy trì chất lượng dịch vụ cao nhất ở tất cả các điểm chạm với khách hàng. Về sản phẩm dịch vụ, ngân hàng này hướng tới xây dựng những bộ sản phẩm ưu việt có tính cạnh tranh cao, sáng tạo và coi trọng hàng đầu yếu tố quyền lợi của khách hàng. Về con người, VIB chú trọng nâng cao năng lực của toàn bộ đội ngũ nhân sự, song song với việc đưa ra gói phúc lợi hấp dẫn nhất.

Ngân hàng được vận hành trên cơ sở luôn tuân thủ với các chuẩn mực quản trị rủi ro của Việt Nam và quốc tế, trong đó có chuẩn mực Basel II và chống rửa tiền (AML).

Đại hội đồng cổ đông VIB đã thông qua một số hạng mục quan trọng: Về kế hoạch kinh doanh 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 3.400 tỷ đồng (tăng 24% so với năm 2018), tổng tài sản 182.908 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 136.509 tỷ đồng, huy động vốn 127.198 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.

Về kế hoạch vốn, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 7.835 tỷ vào ngày 31/12/2018 lên mức tối đa 10.900 tỷ đồng trong năm 2019.

Khi trao đổi về chỉ tiêu lợi nhuận mục tiêu 3.400 tỷ đồng cho năm 2019, ông Vỹ cho rằng các chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra thường khá khiêm tốn và thận trọng. Năm 2017, đơn vị này đạt 1.405 tỷ lợi nhuận và vượt 87% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Đến năm 2018, VIB đạt 2.743 tỷ lợi nhuận và vượt 37% kế hoạch. Do vậy, ông Vỹ hy vọng rằng năm 2019 VIB sẽ vượt 20%-30% kế hoạch.

Năm thứ 4 liên tiếp ngân hàng VIB trả cổ tức bằng tiền mặt ảnh 1Các kết quả kinh doanh của VIB năm 2018 và dự kiến 2019.

Về cổ phiếu thưởng cho nhân viên, đại hội chấp thuận phương án sử dụng hơn 7,7 triệu cổ phiếu quỹ trị giá 175 tỷ đồng để thưởng cho nhân viên.

Về bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2019 - 2023), Đại hội đã thông qua với 7 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 1 thành viên độc lập và 3 thành viên Ban kiểm soát, cả 3 đều là thành viên chuyên trách.

Năm 2018, VIB đã tăng trưởng mạnh mẽ và chất lượng nhất trong 5 năm qua, với tất cả các khối kinh doanh đều vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt 2.743 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2017 và đạt 137% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; tổng tài sản đạt gần 140.000 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng 17%; nợ xấu duy trì ở mức chỉ 2,2%.

VIB đã mua lại toàn bộ để xử lý dư nợ từ VAMC và là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận triển khai Basel II. Sau khi được nhận 41% cổ phiếu tiền mặt và cổ phiếu thưởng trong năm 2018, cổ đông VIB đã đồng thuận với phương án trả 5,5% cổ tức tiền mặt và 18% cổ phiếu thưởng trong năm 2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục