Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

“Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát triển hơn nữa. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin của TTXVN.”

Đây là khẩu hiệu thi đua năm 2018 đã được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phát động tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2017, chiều 14/3.

Theo đó, năm 2018, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành thi đua thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN khóa XXV, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tạo bước phát triển vượt bậc trong công tác thông tin, xây dựng TTXVN không ngừng phát triển, giữ vững là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Toàn ngành thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao trong năm 2018, tập trung nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt chức năng thông tấn Nhà nước, nâng cao hiệu quả và mở rộng sự lan tỏa của thông tin; thực hiện đề án tái cơ cấu sản phẩm thông tin, phát triển mạnh hệ thống kỹ thuật của ngành, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tăng nguồn thu cho ngành.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức chính quyền, đoàn thể đơn vị vững mạnh, đoàn kết nội bộ tốt; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, toàn ngành tăng cường kỷ cương công tác, kỷ luật lao động, tuân thủ quy định đạo đức người làm báo, đạo đức công chức, viên chức; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, sạch đẹp, văn minh, lịch sự; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi, năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự điều hành của Ban Lãnh đạo ngành, Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ thông tin, đảm bảo đưa tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng các sự kiện thời sự nổi bật, các hoạt động trong nước và thế giới bằng tiếng Việt và các ngữ, phục vụ các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý, nghiên cứu, thông tin trực tiếp tới đông đảo công chúng.

Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc TTXVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo trao Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN cho các cá nhân. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

TTXVN đã phát trên mạng dịch vụ hơn 25.000 tin, bài thuộc lĩnh vực chính trị-xã hội trong nước, 105.000 ảnh (phát trong nước), trên 38.600 ảnh (phát quốc tế), 13.500 ảnh đối ngoại, trên 29.000 chủ đề ảnh trong nước và quốc tế được tích hợp, kịp thời cung cấp cho các đơn vị báo chí trong ngành, cơ quan báo chí trong nước, các hãng thông tấn quốc tế…

Trong năm 2017, TTXVN đã tích cực thực hiện đổi mới trong chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo ngành luôn coi trọng công tác thi đua, khen thưởng và chỉ đạo sát sa; do đó, công tác thi đua, khen thưởng đã có những chuyển biến tích cực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Phong trào thi đua yêu nước được mở rộng, phát triển trong toàn ngành, trong từng đơn vị, thu hút sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức, người lao động với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú.

Qua các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến, giải pháp công tác, quản lý, biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị và toàn ngành.

Công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, khách quan, kịp thời, đúng người, đúng việc, quan tâm đến khen thưởng đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động...

Bà Vũ Việt Trang, Phó Tổng giám đốc TTXVN trao Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN cho các tập thể. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Trong năm 2017, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TTXVN đã trình Tổng Giám đốc và các cơ quan có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu. TTXVN đã hoàn thành hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TTXVN; đã tổ chức truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” cho phóng viên thường trú Đinh Hữu Dư hy sinh trong khi đưa tin về lũ lụt tại Yên Bái; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục đề nghị tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cho ba nhà báo của TTXVN.

Tổng Giám đốc TTXVN khen thưởng đột xuất cho 125 cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác thông tin và các lĩnh vực công tác khác…

Tại Hội nghị, năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác đã được trao tặng Huân chương Lao động; 64 tập thể được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN, 15 tập thể được tặng Cờ thi đua ngành, 22 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành và 66 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN./.