Sáng 25/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2020.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị.

Thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2020, Thượng tướng Đỗ Căn cho biết trong 6 tháng đầu năm 2020 các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương thuộc Bộ Quốc phòng, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị cả thường xuyên và đột xuất.

Trong đó, kết quả nổi bật là việc chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Quân ủy Trung ương thuộc Bộ Quốc phòng nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn quân được đổi mới, nâng cao chất lượng. Các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội được tổ chức tốt như 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X...

[Thủ tướng dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm]

Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước các thông tin xấu độc. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai hiệu quả.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành tốt công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện ba khâu đột phá. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội và các địa phương được đẩy mạnh, nhất là trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về quân sự, quốc phòng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tình hình chính trị-tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng cục Chính trị đã chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời điều chỉnh một số sự kiện, nội dung hoạt động công tác đảng, công tác chính trị bảo đảm phù hợp, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động của đơn vị.

Tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong 6 tháng năm 2020; đề xuất, bổ sung một số giải pháp, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2020.

Nang cao cong tac chinh tri, tu tuong huan luyen, san sang chien dau hinh anh 1Các đại biểu dự hội nghị cán bộ chính trị toàn quân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáu tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2020 của Tổng cục Chính trị; thực hiện nghiêm chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng.

Toàn quân sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sỹ; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 và các đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nhằm tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương và tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ được tập trung quan tâm.

Quân đội sẽ nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng đảng; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn; đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Toàn quân sẽ tập trung tăng cường chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện hiệu quả “Năm Kỷ luật, kỷ cương 2020;” phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ- cứu nạn…

Công tác dân vận tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo sẽ tiếp tục được chú trọng; song song với việc triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở các khu vực, địa bàn trọng điểm…, hướng tới xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2020./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)