Trong ba ngày (22-24/1), Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tổ chức hội thảo định hướng về tài liệu tập huấn cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo,” là bước khởi đầu cho một loạt các hoạt động tập huấn cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 nhằm góp phần nâng cao năng lực cho các nữ ứng cử viên để tham gia vào cơ quan dân cử các cấp.

Tại hội thảo, các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm đã giới thiệu các chuyên đề quy trình hiệp thương và vận động bầu cử; Quốc hội và đại biểu Quốc hội; khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; phụ nữ với việc tham gia chính trị.

Các kỹ năng cần thiết và quan trọng đối với ứng cử viên cũng được phân tích, hướng dẫn cụ thể, chi tiết như xây dựng chương trình hành động; lựa chọn thông tin và phân tích tác nhân ảnh hưởng; trình bày chương trình hành động trước cử tri; tuyên truyền, vận động thông qua phương tiện thông tin đại chúng; quản lý thời gian...

Năm 2010, các hoạt động chủ yếu của dự án “Tăng cường tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo" đã được triển khai nhằm tác động chính sách, đề xuất bổ sung yếu tố giới vào các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; nâng cao nhận thức về giới và lồng ghép giới cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của 6 tỉnh, thành trong vùng thực hiện dự án gồm Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Bình, Kon Tum, Bình Phước, Kiên Giang./.