Ngày 31/1, Lực lượng Quốc phòng New Zealand (NZDF) đã có tư lệnh mới khi Trung tướng Tim Keating được bổ nhiệm thay thế Trung tướng Rhys Jones.

Ông Keating tham gia Lục quân năm 1982 và đã nắm giữ nhiều cương vị chỉ huy.

Vị Trung tướng này sẽ đảm nhận vị trị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng với nhiệm kỳ ba năm./.