(Ảnh: VFC)

Có bao giờ bạn tự hỏi nếu được đóng một vai trong Táo quân 2016 thì bạn sẽ đóng vai gì không nhỉ? Thử một lần xem sao nhé.