Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ

Hình ảnh Quân đội Liên Xô tổng duyệt cho lễ diễu binh kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười trong giá lạnh và băng tuyết trên Quảng trường Đỏ.
Vi Diệu (Vietnam+)