(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Theo kết quả chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được Bộ Nội vụ công bố sáng 2/5, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan có chỉ số cao nhất, đạt 92,36/100 điểm./.