Ngân hàng Quốc tế đạt tăng trưởng tín dụng tới 25% năm 2015

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, theo đó 2015 là năm chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu nổi bật.
Thúy Hà (Vietnam+)