Thứ Tư, Tháng Mười Một 22/11/2017

Ngân hàng Quốc tế đạt tăng trưởng tín dụng tới 25% năm 2015

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, theo đó 2015 là năm chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Thúy Hà (Vietnam+) Bản in

Lợi nhuận trước thuế đạt 655 tỷ đồng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Ngân hàng có tổng vốn chủ sở hữu là 8.644 tỷ đồng và vốn điều lệ là 4.845 tỷ đồng. Hiện, VIB là một trong ít những ngân hàng có chất lượng vốn chủ sở hữu tốt với hệ số an toàn vốn cao nhất thị trường, CAR đạt mức 18%.

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán năm 2015, lợi nhuận năm 2015 trước dự phòng của ngân hàng đạt 1.162 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 655 tỷ đồng, đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm./. 

Trụ sở VIB. (Nguồn: VIB)

Tỷ lệ nợ xấu giảm
Tỷ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 2,07%, thấp hơn nhiều mục tiêu dưới 3% của Ngân hàng Nhà nước. Chi phí dự phòng theo đó giảm mạnh.

Kết quả này cũng phản ánh đúng chính sách loại bỏ nợ xấu và trích lập dự phòng cao từ nhiều năm trước và đưa mức nợ xấu và dự phòng về mức thông thường, bắt đầu một thời kỳ ổn định và tăng trưởng của VIB./.

Giao dịch tại VIB. (Nguồn: TTXVN)

Chi trả cổ tức ở mức cao
Trong số 10 ngân hàng được chọn để triển khai thí điểm chuẩn mực quản trị quốc tế Basel II, VIB là ngân hàng có mức độ sẵn sàng cao nhất với hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II theo ước tính gần nhất có thể đạt 13% và hệ thống công nghệ cho Basel II đã sẵn sàng vận hành.

Trong năm 2015, VIB chi trả cổ tức bằng tiền mặt 9% và chia cổ phiếu thưởng 14% cho các cổ đông hiện hữu./.

Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)

Nhiều giải thưởng uy tín
2015 còn là một năm VIB đạt được nhiều thành tựu nổi bật với các tổ chức và đối tác uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm: Giải thưởng “Ngân hàng của năm” do The Banker - ấn phẩm tài chính ngân hàng có uy tín hàng đầu trên thế giới trao tặng; dẫn đầu bảng xếp hạng sức mạnh tài chính trong số các ngân hàng Việt Nam được Moody’s đánh giá; giải thưởng “Đối tác hàng đầu và Đối tác ngân hàng SME tại Việt Nam” do ADB trao tặng./.

VIB là ngân hàng duy nhất ở Việt Nam được vinh danh ở giải thưởng danh giá Bank of The Year 2015 do Tạp chí The Banker trao tặng. (Nguồn: VIB)

Tin khác