Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo đó, số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là gần 924 triệu cổ phiếu, tương đương với gần 9.245 tỷ đồng vốn điều lệ. Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết.

Việc đăng ký niêm yết trên HOSE là một trong những định hướng chiến lược của VIB được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 VIB tổ chức cuối tháng 6/2020.

Trên thực tế, Đề án Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 quy định toàn bộ các ngân hàng thương mại phải niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thứ.

Quy định này giới hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2020 buộc nhiều ngân hàng; trong đó, có VIB đẩy mạnh kế hoạch niêm yết trong năm nay.

[Hơn 1,03 tỷ cổ phiếu BCM chính thức niêm yết trên HOSE]

Đối với giới đầu tư, đây được xem là một thông tin rất tích cực khi cổ phiếu VIB nhiều năm qua được đánh giá trong nhóm cổ phiếu ngân hàng được săn đón nhưng nhiều tổ chức và các quỹ lớn chưa đưa được vào danh mục đầu tư do vẫn còn niêm yết trên sàn UPCOM (nơi giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa được niêm yết).

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2020, tổng doanh thu của VIB đạt 4.815 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.356 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản của VIB đạt trên 202.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 140.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm; trong đó, cho vay bán lẻ tăng 8%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,96%.

Với việc quản trị rủi ro chặt chẽ, linh hoạt, ngân hàng đã duy trì các chỉ số rủi ro và các hệ số an toàn ở mức thận trọng.

Tỷ lệ an toàn vốn Basel II ở mức 10%, so với mức tối thiểu 8% do Ngân hàng Nhà nước quy định; tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 74,6% so với mức trần 85% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 34,4% so với trần 40%./.

 
H.Chung (TTXVN/Vietnam+)