Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm chưa kiểm toán.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 303 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 45% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2016. Dư nợ cho vay đạt 51.319 tỷ đồng, tăng trưởng 7,4%, cao hơn so với trung bình ngành ngân hàng. Số dư tiền gửi tăng 7,4%, đạt 57.248 nghìn tỷ đồng; thu nhập từ phí và dịch vụ tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng tài sản đạt 86.755 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2015.

Cũng theo báo cáo, tỷ lệ nợ xấu đến ngày 30/6 là 1,84% giảm so với 2,05% cuối quý 1 và 2,07% so với cuối năm ngoái. Hệ số an toàn vốn của VIB tiếp tục ở nhóm dẫn đầu thị trường, ở mức trên 16%.

Với mức lợi nhuận được duy trì, các chỉ số an toàn luôn tuân thủ quy định Ngân hàng Nhà nước, vừa qua ngân hàng đã thực hiện chi trả cổ tức 8,5% bằng tiền mặt và dự kiến chi trả thêm 16,5% cổ phiếu thưởng trong năm 2016 theo tinh thần phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông VIB, đưa mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng hàng năm lên mức 24%-25% trong 2 năm liền./.