Ngành thuế thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu mã số thuế cá nhân

Cơ quan Thuế cho biết quá trình triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đã phát hiện các trường hợp một cá nhân có một mã số định danh song tương ứng với nhiều mã số thuế.

Đối với các trường hợp đã được cấp nhiều mã số thuế, Tổng cục Thuế đang phối hợp với Bộ Công an chuyển đổi sang sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế. (Ảnh: Vietnam+)
Đối với các trường hợp đã được cấp nhiều mã số thuế, Tổng cục Thuế đang phối hợp với Bộ Công an chuyển đổi sang sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 6/12, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính cho biết đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Đây là nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ, Bộ Tài chính chỉ đạo để hoàn thiện việc đồng bộ dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và làm sạch, thống nhất sử dụng mã định danh công dân thay cho mã số thuế như Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 đã quy định.

Luật Quản lý thuế quy định cá nhân được cấp 1 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Thuế cho biết quá trình triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đã phát hiện các trường hợp một cá nhân (một mã số định danh) tương ứng với nhiều mã số thuế. Nguyên do, trước đây khi thay đổi thông tin cá nhân từ Chứng minh thư hoặc Giấy khai sinh sang Căn cước công dân, người nộp thuế hoặc cơ quan chi trả không thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế, mà thực hiện thủ tục đăng ký thuế lần đầu dẫn đến việc người nộp thuế được cấp nhiều mã số thuế.

Song, đến nay khi người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký thuế lần đầu hoặc thay đổi thông tin đăng ký thuế, các thông tin của họ đều được truy vấn với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu ngành thuế. Do vậy, tình trạng người nộp thuế được cấp nhiều mã số thuế không còn xảy ra như trước đây.

Để tạo điều kiện cho người nộp thuế trong các trường hợp đã được cấp nhiều mã số thuế, Tổng cục Thuế đang phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an chuyển đổi sang sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế.

Tổng cục Thuế lưu ý trong giai đoạn rà soát, chuẩn hóa mã số thuế cá nhân, người nộp thuế cần cập nhật thông tin chính xác của các mã số thuế đang tồn tại và không phải thực hiện thủ tục để đóng, hủy các mã số thuế cấp cho các loại giấy tờ khác nhau của cùng một người nộp thuế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục