Nganh thue tinh gon bo may, giam 296 chi cuc sau 10 nam cai cach hinh anh 1Tổng cục Thuế thực hiện việc công khai, cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Tổng cục Thuế thông tin cơ quan thuế đã giải thể 27 đầu mối cấp phòng tại tổng cục và giảm 62 đầu mối cấp phòng tại các cục thuế địa phương.

Bên cạnh đó, các chi cục thuế đã thực hiện giảm 2.100 đầu mối cấp đội, sắp xếp và hợp nhất 565 chi cục để thành lập 269 chi cục thuế khu vực. Như vậy, toàn ngành đã giảm 296 chi cục thuế và hiện còn 415 chi cục.

Về cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế đã thống nhất mã số đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thành 1 mã số doanh nghiệp duy nhất và thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, từ đó rút ngắn được thời gian cấp mã số thuế từ 30 ngày xuống còn không quá 3 ngày làm việc.

Cơ quan thuế thực hiện đơn giản hóa các mẫu biểu, tờ khai thuế đảm bảo rõ ràng, minh bạch,… giảm tần suất kê khai thuế giúp giảm các chi phí về thời gian và tài chính cho doanh nghiệp khi làm việc trong lĩnh vực ngành thuế. Đối với thủ tục hoàn thuế cũng được đơn giản hóa hồ sơ, theo đó thời gian giải quyết “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” đã rút ngắn từ 60 ngày xuống 40 ngày và trường hợp “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” cũng giảm từ 15 ngày xuống còn 6 ngày.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Đây được xem là bước tiến mới của toàn ngành thuế sau quá trình triển khai phương tức kê khai thuế qua mạng nhằm giúp các doanh nghiệp tiết giảm chi phí, công sức, tăng hiệu quả và giảm rủi ro khi thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã bám sát mục tiêu, yêu cầu về cải cách của Chính phủ. Đến nay, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế là 304 thủ tục, trong đó có 6 thủ tục về hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã thực hiện việc công khai, cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến 19/9, số lượng doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,65%, đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử là 98% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Và, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 7.724 (đạt tỷ lệ 96,73%).

“Năm 2018, chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Chính phủ (APCI 2018) đã xếp nhóm thuế đứng thứ nhất trong 8 lĩnh vực được đưa vào đánh giá. Tại Báo cáo môi trường kinh doanh (Doing Business 2020), chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia và nền kinh tế được đánh giá. Như vậy, ngành thuế đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, năm 2019 (tăng 7-10 bậc về chỉ số nộp thuế) và tiệm cận mục tiêu đến năm 2021 (chỉ số nộp thuế tăng lên 30-40 bậc),” đại diện cơ quan thuế chỉ ra.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, ngành thuế tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian nộp thuế, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành  liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính, như khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hoá đơn điện tử, nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)