Ngày Sách Việt Nam - Phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng

Ngày Sách Việt Nam (21/4) là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc.
(TTXVN/Vietnam+)