Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Sáng 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ hai.
(TTXVN/Vietnam+)