Bắt đầu từ 22 giờ ngày 3/9, Nhà máy thủy điện Khe Bố (đóng trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Tương Dương) và Nhà máy thủy điện Chi Khê (đóng trên địa bàn xã Chi Khê, huyện Con Cuông) cùng lúc xả nước hồ thủy điện. Thời gian xả đến khi hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra.

Hồ thủy điện Khe Bố, lưu lượng xả từ 700 m3/s đến 1.500 m3/s và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Hồ thủy điện Chi Khê, lưu lượng xả từ 600 m3/s đến 1.800 m3/s và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lượng nước về hồ.

Nguyên nhân của việc phải cùng lúc xả nước 2 hồ thủy điện là để đảm bảo công tác điều tiết nước trong các hồ được an toàn theo đúng quy trình vận hành.

[Tỉnh Nghệ An đề nghị hỗ trợ xây dựng hệ thống cấp báo động lũ]

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và sự điều tiết nước của hồ Bản Vẽ (hồ thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An, nằm trên địa bàn  huyện Tương Dương), lúc 17 giờ 35 phút ngày 3/9, mực nước hồ thủy điện Khe Bố đạt mức cao trình 64,5m, lưu lượng về hồ 860 m3/s và tiếp tục tăng.

Hồ thủy điện Chi Khê vào lúc 10 giờ ngày 3/9 mực nước đạt 37,93m, lưu lượng về hồ 488 m3/s.

Việc xả nước các hồ trên đã được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An thông báo đến Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh, các sở, ngành liên quan và yêu cầu các đơn vị, địa phương thông báo cho người dân, chính quyền các cấp, các đơn vị biết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Cùng với hồ thủy điện Bản Vẽ, hồ thủy điện Khe Bố và Chi Khê là ba hồ thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An. Toàn tỉnh Nghệ An có 18 hồ thủy điện đang vận hành khai thác, tất cả đều nằm ở các huyện miền núi trong tỉnh./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)