Lập Tổ công tác đôn đốc triển khai đường sắt đô thị Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Tổ công tác giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm đảm bảo tiến độ các dự án đường sắt đô thị.

Tuyến tàu điện Cát Linh-Hà Đông chạy trong dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN)
Tuyến tàu điện Cát Linh-Hà Đông chạy trong dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 62/QĐ-BCĐCTTĐQG thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (Tổ công tác).

Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Tổ phó Tổ công tác gồm: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.

Các Ủy viên gồm: Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung; Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy.

Quyết định nêu rõ, căn cứ nhu cầu nhiệm vụ trong quá trình hoạt động, Trưởng ban Chỉ đạo quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên Tổ công tác.

Tổ công tác giải thể sau khi Dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tùy theo yêu cầu và nội dung công việc, Tổ trưởng Tổ công tác mời lãnh đạo các cơ quan, địa phương có liên quan tham gia các cuộc họp của Tổ công tác.

Tổ công tác giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ các dự án đường sắt đô thị triển khai ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác

Tổ công tác giúp Thủ tướng điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh đó, Tổ công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai các Dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng tháng, Tổ công tác đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chính sách để triển khai đầu tư các Dự án do các đơn vị đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; được tổ chức khảo sát, nghiên cứu học tập kinh nghiệm một số nước có đường sắt đô thị hiện đại và được mời các chuyên gia trong nước và quốc tế có kinh nghiệm.

Bộ Giao thông Vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Tổ công tác; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổng hợp nội dung báo cáo và dự thảo kết luận cho các kỳ họp của Tổ công tác.

Chế độ làm việc của Tổ công tác

Quyết định nêu rõ, Phó Thủ tướng - Tổ trưởng Tổ công tác khi ký các văn bản chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng; các Tổ phó Tổ công tác và các Ủy viên Tổ công tác khi ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của bộ, ngành, địa phương đó.Tất cả các thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương.

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác giúp việc do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí thường xuyên của Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

ttxvn_ben thanh suoi tien.jpg
Đoàn tàu đầu tiên của tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) chạy thử nghiệm trên toàn tuyến - đoạn chuẩn bị vào Nhà ga ngầm Ba Son, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chế độ thông tin báo cáo của Tổ công tác

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các dự án gửi Cơ quan thường trực Tổ công tác để tổng hợp định kỳ 1 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Tổ công tác.

Cơ quan thường trực Tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Tổ công tác về tình hình thực hiện của các dự án định kỳ 1 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Tổ công tác.Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Tổ công tác định kỳ 1 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 23/7/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định số 884/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Trưởng ban Chỉ đạo là Thủ tướng Phạm Minh Chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục