Một góc thành phố Vinh. (Nguồn: vinhcity.gov.vn)

Từ đầu năm 2018 đến ngày 9/10, tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 82 dự án với tổng vốn 7.583 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết so với cùng kỳ năm 2017, số lượng dự án đầu tư chỉ đạt 70,8% (giảm 29,2%), tổng vốn đầu tư đạt 59,92% (giảm 40,08%). Như vậy, so với mục tiêu thu hút đầu tư năm 2018 thì tình hình thu hút đầu tư giảm cả số lượng và số vốn đăng ký.

Bên cạnh đó, tỉnh đang có tình trạng nhiều dự án đầu tư đã được ký kết nhưng việc triển khai còn chậm. Đến nay, tỉnh đã kiểm tra các dự án chậm tiến độ và đã thu hồi được 7 dự án.

[Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng trường đua ngựa, tạo thêm địa điểm giải trí]

Không chỉ giảm cả số lượng và số vốn đăng ký đầu tư mà tại Nghệ An đang có tình trạng các dự án cấp mới chủ yếu có quy mô nhỏ, số vốn đăng ký thấp; trong đó có đến 55/80 dự án vốn đăng ký chỉ dưới 50 tỷ đồng/dự án.

Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh Nghệ An tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; định hướng cụ thể ngành nghề thu hút đầu tư; tạo thuận lợi nhất về các chính sách liên quan đến đất đai, thuế, thuê lao động… để khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến địa phương tìm hiểu, đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh kiên quyết khắc phục tình trạng xử lý các thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư chậm, kéo dài./.