Nghị quyết 06-NQ/TW: Định hướng phát triển đô thị bền vững

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TW, của Bộ Chính trị về Quy hoạch phát triển bền vững đô thị Việt Nam tầm nhìn 2045, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam năm 2045 thuộc nhóm trung bình cao của ASEAN và châu Á.
Nghị quyết 06-NQ/TW: Định hướng phát triển đô thị bền vững ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục