Đại hội lần thứ XI của Đảng là sự kiện trọng đại của đất nước không chỉ thu hút sự quan tâm, theo dõi của mọi tầng lớp nhân dân trong nước, mà cả cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ.

Người Việt tại Thụy Sĩ đều kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đem lại một luồng sinh khí mới cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ông Vũ Anh Quang, Công sứ, Bí thư Chi bộ Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) cho biết, trong thời qua, chi bộ Phái đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thức để chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI như tổ chức nghiên cứu đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị quyết của Đại hội, đặc biệt là về chính sách đối ngoại trong hoạt động ngoại giao đa phương giai đoạn mới 2011-2020.

Cũng theo ông Vũ Anh Quang, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã có nhiều báo cáo đánh giá, dự báo về triển vọng kinh tế thế giới 2011 và những năm sắp tới, chính sách, kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng của nhiều nước, từ đó tham mưu cho lãnh đạo Đảng và nhà nước trong việc đưa ra quyết sách trong giai đoạn tới.

Là một đảng viên tâm huyết sinh hoạt tại chi bộ Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Tham tán Chu Văn Chuông cho rằng, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian 10 năm tới, Đảng cần đề ra cơ chế, chính sách giúp giải quyết triệt để vấn nạn tham nhũng, phát huy được tiềm năng của mỗi đảng viên, cá nhân trong và ngoài nước cùng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Vốn là cựu Giám đốc Ngân hàng BCV, Thụy Sĩ và là chuyên gia tư vấn ngân hàng cho Việt Nam,  ông Phạm Nam Kim đánh giá, để có được chỗ đứng và bước phát triển vững chắc trên thị trường quốc tế, tại Đại hội Đảng lần này, Việt Nam cần đề ra được chiến lược phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, dịch vụ có giá trị gia tăng cao dựa vào sự năng động, sáng tạo và thông minh của người Việt Nam. Theo ông Kim, đây chính là sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Hoàng Văn Khẩn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Thụy Sĩ bày tỏ hy vọng Đại hội sẽ mang lại những cải thiện quan trọng trong vấn đề an sinh xã hội trong nước và đặc biệt đề ra được những quyết sách giúp khai thác triệt để nguồn lực dồi dào của cộng đồng người Việt ở nước ngoài phục vụ đắc lực vào công cuộc phát triển của đất nước./.