Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), VPBank triển khai chương trình “Tưng bừng sinh nhật – Tặng 0,1%/năm”.

Theo đó, tất cả các khách hàng có giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại quầy trong 3 ngày từ 11- 13/8/2015 sẽ được tặng thêm 0,1%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.

Mới đây, ngân hàng này cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015. Theo đó, tính đến ngày 30/6/2015, tổng tài sản của VPBank đạt 179.295 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm. Vốn điều lệ tăng 2.997 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014 đạt 9.345 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của VPBank đạt lần lượt 1.172 tỷ đồng và 939 tỷ đồng, hoàn thành đươc 46,8 % kế hoạch đề ra cho cả năm 2015.

Cho vay khách hàng đạt 96.278 tỷ đồng, tăng trưởng 22,8%. Tiền gửi của khách hàng đạt 120.430 tỷ đồng, tăng 11,1%.

Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,54% cuối năm 2014 lên 2,77%, trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng gấp đôi lên 1.075 tỷ đồng, chiếm 40% tổng số nợ xấu.

Trong quý 2/2015, thu nhập lãi thuần của VPBank đạt 2.392 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 4.461 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2014.

Về các hoạt động kinh doanh, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 157 tỷ đồng, tăng 19,8% và lãi từ hoạt động khác bất ngờ đạt 248 tỷ đồng, gấp 13 lần so với kết quả quý II/2014.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng tiếp tục lỗ hơn 32 tỷ đồng, mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư lỗ lần lượt 5,7 và 36,8 tỷ đồng.

Cũng trong quý 2/2015, VPBank đã dành 1.093 tỷ đồng cho chi phí hoạt động, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro đạt 1.629 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng mạnh lên 860 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 768 tỷ đồng và 625 tỷ đồng, tăng lần lượt 44% và 50% so với quý II/2014. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 1.172 tỷ đồng và 939 tỷ đồng.

Với kết quả này, VPBank đã hoàn thành đươc 46,8 % kế hoạch lợi nhuận 2.500 tỷ đồng đax đề ra cho cả năm 2015./.