(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG - HoSE) đã thông báo thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nhân sự cao cấp tại Công ty.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của hai thành viên thành viên Hội đồng quản trị là ông Đoàn Nguyên Thu, ông Nguyễn Ngọc Ánh và một thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Hải Yến.

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty cho biết sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm đồng thời bầu bổ sung nhân sự thay thế vào các vị trí trên, dự kiến sẽ thực hiện vào ngày 6/9.

Trước đó vào đầu tháng Tám, Tập đoàn Thaco Trường Hải (THA) đã ký hợp đồng mua trái phiếu chuyển đổi (kỳ hạn 1 năm, lãi suất 0%, không tài sản bảo đảm) và mua cổ phiếu của HNG với tổng vốn đầu tư lên trên 3.800 tỷ đồng, tương ứng 35% vốn điều lệ của Công ty.

Ngoài ra, HNG cũng ra thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty đã thông qua việc thay đổi kế hoạch sản xuất và diện tích trồng cây ăn trái trong giai đoạn sắp tới. Cụ thể, HNG sẽ tăng diện tích trồng chuối lên 1.007ha và giảm đi 1.100ha trồng ớt, theo đó giá trị đầu tư vào cây chuối sẽ tăng từ 780 tỷ đồng lên 976 tỷ đồng và giá trị đầu tư tại cây ớt sẽ từ 357 tỷ đồng xuống còn 161 tỷ đồng. /.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.)