Kết quả quan trắc liên tục 24/24 giờ tại 9 khu vực chịu tác động bởi hoạt động giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho thấy, phần lớn những những vị trí này đều bị ô nhiễm nitơ ôxít và bụi tổng hợp TSP với nồng độ khá cao.

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai đã tiến hành đặt hệ thống quan trắc tự động tại 9 khu vực giao thông, gồm ngã tư Biên Hùng, Chợ Sặt, Hóa An, ngã tư Vũng Tàu, ngã ba Thái Lan (thành phố Biên Hòa) và các điểm Cua Heo (thị xã Long Khánh), ngã tư Dầu Giây (huyện Thống Nhất), ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom) và khu vực ngã ba Dầu Khí (huyện Long Thành).

Kết quả quan trắc cho thấy có những khu vực chất lượng môi trường không khí nằm trong ngưỡng nguy hại, có thể tác động xấu đến sức khỏe con người. Cụ thể, tại khu vực ngã ba Dầu Khí, chỉ số bụi TSP đo được là 636, trong khi ngưỡng cho phép theo quy chuẩn Việt Nam là 200.

Trong biểu đồ biểu thị chỉ số chất lượng không khí, tại khu vực ngã ba Dầu Khí đã nằm ở mức 5, mức cảnh báo cao nhất về chất lượng không khí nguy hại. Tại 8 khu vực giao thông khác được quan trắc, chỉ số TSP nằm trong ngưỡng chất lượng môi trường không khí trung bình đến kém.

Cũng tại 9 khu vực giao thông trên, có đến 6 vị trí môi trường không khí bị ô nhiễm chỉ số nitơ ôxít. Cụ thể, tại khu vực ngã ba Dầu Khí, chỉ số đo được là 160, ngã ba Thái Lan là 142, ngã tư Vũng Tàu là 136, ngã ba Trị An là 130, ngã tư Dầu Giây là 121, khu vực Cua Heo đo được 110. Trong khi đó, quy chuẩn Việt Nam đối với chỉ số nitơ ôxít chỉ cho phép tối đa là 100.

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai cho biết tại những địa điểm trên, vào những giờ cao điểm từ 6-9 giờ, 15-17 giờ và từ 18-22 giờ, hệ thống quan trắc đo được chất lượng môi trường không khí ô nhiễm nhất. Trong khi đó, nồng độ một số chất hữu cơ dễ bay hơi như benze, toluene, xylem tại tất cả 9 khu vực quan trắc đều nằm trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn Việt Nam./.