Những bức ảnh đẹp nhất cuộc thi National Geographic Traveler

Những bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi National Geographic Traveler lần thứ 27 có tính nghệ thuật cao và phản ánh rõ nét nhiều mặt của cuộc sống.
Huy Đồng (Vietnam+)