Những hình ảnh quý về đội quân xung kích cách mạng của Việt Nam

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng, những người chủ tương lai của nước nhà.
(TTXVN/Vietnam+)