Thứ Tư, Tháng Mười Một 14/11/2018

Những hình ảnh về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Sau thắng lợi của Chiến dịch Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/4/1975.