Nữ Bộ trưởng đầu tiên ngành Nội vụ: Quyết liệt sắp xếp bộ máy

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là một trong hai nữ “Tư lệnh” ngành, thành viên nội các Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và là nữ Bộ trưởng đầu tiên của ngành Nội vụ trong 75 năm qua.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: TTXVN)
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 8/4, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành, trong đó Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là người đại diện duy nhất cho phái nữ.

Bà cũng là một trong hai nữ “Tư lệnh” ngành, thành viên nội các Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và là nữ Bộ trưởng đầu tiên của ngành Nội vụ trong 75 năm qua.

Chia sẻ cảm xúc với phóng viên TTXVN bên lề Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ, đây là vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Xúc động khi là nữ bộ trưởng đầu tiên

- Trước tiên xin chúc mừng Bà được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Như vậy sau 75 năm, Bộ Nội vụ đã có nữ Bộ trưởng đầu tiên. Bà có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Được Quốc hội phê chuẩn đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đối với tôi đây là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cũng như nhân dân và đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Nội vụ.

Tôi sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất lớn, cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ tiếp tục đưa sự nghiệp của ngành không ngừng phát triển, đáp ứng được nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tôi thực sự rất xúc động khi là một nữ bộ trưởng đầu tiên sau 75 năm thành lập ngành Nội vụ. Điều này đòi hỏi tôi phải làm sao để có thể kế tục được sự nghiệp của ngành Nội vụ và đặc biệt là của các thế hệ đàn anh đi trước để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Là một trong 2 nữ thành viên của Chính phủ, theo Bà sẽ có những thuận lợi và khó khăn như thế nào?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Thuận lợi đầu tiên có thể kể đến là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rất rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nói chung, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực Nội vụ nói riêng.

[12 bộ trưởng, trưởng ngành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm]

Tôi nghĩ rằng định hướng đã rất rõ, giống như con đường đã được mở ra ở phía trước. Việc còn lại là đi làm sao cho đúng, cho trúng và về tới đích. Vì vậy, tôi cho rằng việc thực hiện nhiệm vụ của mình sẽ có thuận lợi hơn.

Hơn nữa, các thế hệ lãnh đạo đi trước cũng như đội ngũ thế hệ cán bộ, công chức và viên chức của ngành Nội vụ đã tạo dựng nên một nền tảng rất cơ bản cho ngành Nội vụ, để tiếp tục có những bước phát triển trong chặng đường tới.

Là phụ nữ, chắc chắn tôi sẽ nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của phụ nữ nói chung và phụ nữ trong ngành Nội vụ nói riêng. Bên cạnh đó là sự chia sẻ, đồng cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ. Điều này cũng tiếp thêm cho tôi động lực và niềm tin vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

- Khi được phân công về Bộ Nội vụ, Bà cảm thấy như thế nào?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Thật sự, đây là Bộ quản lý Nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, công việc khó và nhạy cảm, tôi cũng có nhiều lo lắng và áp lực; nhưng nhiệm vụ tổ chức phân công thì tất nhiên mình sẵn sàng chấp hành.

Khi mới về đây, người tiền nhiệm đã chia sẻ và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tiếp cận với công việc. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân là người rất tâm huyết và có nhiều cống hiến đối với ngành. Trong 5 năm qua, anh ấy đã chèo lái rất kiên trì và quyết tâm để Bộ được như thế này, công lao đóng góp của anh rất là lớn.

Khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước

- Đứng đầu một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực với những công việc khá nhạy cảm, Bà đặt ra cho mình phương châm hành động và những ưu tiên nào?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Có thể nói, nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn tới hết sức nặng nề. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rất rõ mục tiêu phát triển đất nước nói chung; trong đó cũng đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng đối với lĩnh vực của ngành Nội vụ.

Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên là phải quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trên lĩnh vực của ngành Nội vụ; trong đó tập trung trọng tâm vào 5 nhiệm vụ cơ bản.

Nữ Bộ trưởng đầu tiên ngành Nội vụ: Quyết liệt sắp xếp bộ máy ảnh 1Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thứ nhất, đó là tập trung cao độ cho việc tiếp tục tham mưu để xây dựng và hoàn thiện thể chế, xây dựng nền hành chính Nhà nước dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân và hội nhập.

Thứ hai, phải tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo đột phá cho giai đoạn 2021-2026, nhằm khơi thông các điểm nghẽn, những rào cản, tạo động lực cho việc thúc đẩy phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển tới đây.

Thứ ba, tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong đó có sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp. Vừa qua, Bộ đã làm tích cực và đạt hiệu quả bước đầu. Vì vậy, đây sẽ là giai đoạn làm rất quyết liệt vấn đề này.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện mục tiêu về tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, theo chức danh lãnh đạo. Cùng với đó, phải quan tâm chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài. Đây cũng là một trong những nội dung đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rất cụ thể để chúng ta tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa chuyên nghiệp, trách nhiệm, vừa năng động, phục vụ nhân dân và lấy người dân làm trung tâm.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực của ngành, bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, phát huy sự chủ động, tích cực của địa phương, cơ sở; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước thống nhất, đồng bộ.

- Một thời gian dài giữ cương vị lãnh đạo địa phương, Bà sẽ vận dụng những kinh nghiệm này trong điều hành của một Bộ trưởng như thế nào?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Là một nữ lãnh đạo ở địa phương nhiều năm, tôi may mắn có được trải nghiệm qua rất nhiều lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nội vụ. Chính vì vậy, tôi đã tích lũy cho mình được ít nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Trong những năm qua, khi tôi đang là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã thực hiện rất mạnh mẽ 5 lĩnh vực của ngành Nội vụ, đặc biệt là thành công trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và phân cấp, phân quyền.

Nữ Bộ trưởng đầu tiên ngành Nội vụ: Quyết liệt sắp xếp bộ máy ảnh 2Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đây chính là những kinh nghiệm tốt, bài học quý để tôi có thể vận dụng, triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện đối với các địa phương khác, nhất là những địa phương còn nhiều khó khăn.

Khi đã có bài học thực tiễn ở địa phương, ít nhiều cũng cho tôi thêm những kinh nghiệm quan trọng để có thể tham mưu một cách thiết thực, sát với tình hình thực tiễn và tổ chức thực hiện cũng sẽ có những thuận lợi hơn. Điều đó cũng là hành trang không thể thiếu để tôi tiếp tục thực hiện tốt vai trò người lãnh đạo của ngành Nội vụ.

Đảm bảo một cuộc sống hài hòa

- Là cán bộ từ địa phương được điều động về Trung ương công tác, Bà phải sống xa gia đình, người thân. Vậy bằng cách nào để bà có thể làm tròn cả hai vai?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Các cụ ta có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm," đúng là thiên chức của người phụ nữ, mình luôn luôn phải cân bằng giữa việc nước với việc nhà. Việc nước mình phải nỗ lực và quyết tâm rất lớn, nhưng mặt khác, công việc gia đình cũng phải sắp xếp một cách hợp lý, khoa học, để dành cho gia đình sự quan tâm hợp lý, đảm bảo được một cuộc sống hài hòa.

Là phụ nữ chúng ta vẫn phải là người giữ lửa trong gia đình, để cuộc sống gia đình lúc nào cũng cho mình một nguồn động viên, chia sẻ.

Chị em làm việc bằng sự đam mê và trách nhiệm. Nếu không có lòng đam mê và không có trách nhiệm cao, rất khó có thể vượt qua được áp lực của công việc yêu cầu càng ngày càng cao.

Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm và những kinh nghiệm trong những năm qua, tôi có một niềm tin vững chắc vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Nội vụ sẽ tiếp tục đồng hành cùng lãnh đạo Bộ, trong đó có Bộ trưởng, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong chặng đường sắp tới.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nữ Bộ trưởng đầu tiên ngành Nội vụ: Quyết liệt sắp xếp bộ máy ảnh 3(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục