Nườm nượp sỹ tử đi Văn Miếu khấn vái, cầu may thi vào lớp 10

Gần đến ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội (8-9/6), nhiều học sinh và phụ huynh ở Hà Nội đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, làm lễ để cầu may.