Ong Chu Ngoc Anh giu chuc Thu truong Bo Khoa hoc va Cong nghe hinh anh 1Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. (Nguồn: most.gov.vn)

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố các Quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ của Bộ.

Theo Quyết định số 1966-QĐNS/TW về điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nay thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2010-2015 để tham gia Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ.

Ông Chu Ngọc Anh từng giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong những năm 2010-2013 trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định và chúc mừng ông Chu Ngọc Anh nhận nhiệm vụ mới; mong muốn và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với những kinh nghiệm rèn luyện, thử thách từ thực tiễn sau gần 3 năm đi luân chuyển công tác ở cơ sở, ông Chu Ngọc Anh sẽ có nhiều đóng góp, đoàn kết, nhất trí cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Nhận quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ông Chu Ngọc Anh cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các vị lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ và bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi được tín nhiệm giao nhiệm vụ trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Chu Ngọc Anh khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác,tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn gương mẫu trong lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin cậy, giao phó, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển của ngành khoa học và công nghệ Việt Nam./. 

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)