Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 bỏ phiếu bầu cử thành viên Ban Điều hành và Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) đã chính thức thông qua Tuyên bố Hà Nội sáng 22/9.

Vận động xây dựng quy định về quản lý môi trường

Một trong những nội dung quan trọng của Tuyên bố Hà Nội là các nước thành viên ASOSAI đã thống nhất tiếp tục triển khai sứ mệnh của ASOSAI trong thúc đẩy chia sẻ kiến thức và phát triển năng lực của các SAI (cơ quan kiểm toán tối cao) thành viên. Tuyên bố nhấn mạnh việc chú trọng phát triển kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững của các quốc gia và của khu vực.

Thông điệp được nêu lên là “tiếp tục hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn để tạo động lực mới cho hợp tác ASOSAI, nhằm phát huy mọi tiềm năng của các SAI thành viên và đưa ASOSAI như là một tổ chức khu vực hình mẫu lên một tầm cao mới.”

Các nước thống nhất thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức trong cộng đồng ASOSAI, phát triển năng lực cho các SAI thành viên trong lĩnh vực kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững.

Để thực hiện, một trong các biện pháp được nêu lên là tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến các chuẩn mực và tài liệu hướng dẫn về lĩnh vực kiểm toán môi trường giữa các SAI thành viên.

Các SAI cũng nhất trí khuyến khích việc thực hiện các cuộc kiểm toán chung phối hợp giữa các quốc gia theo chức năng nhiệm vụ của SAI và cam kết xây dựng các cơ chế, quy trình để hỗ trợ cho hoạt động này.

Giải pháp khác là vận động các quốc gia thành viên xây dựng những quy định pháp lý, văn bản pháp luật về quản lý môi trường. Đây là cơ sở để tạo ra các hành lang pháp lý để các cơ quan kiểm toán tối cao đóng vai trò trong việc giám sát việc triển khai các quy định này.

Tuyên bố cũng nhắc tới việc tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức bên ngoài như; Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của Tổ chức quốc tế các Cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI WGEA); Các cơ quan của Liên hợp quốc (UN) như Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP); Ủy ban của liên hợp quốc về phát triển bền vững (UNCSD).

Việt Nam sẽ sát cánh với các nước

Phát biểu bế mạc đại hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cảm ơn sự hợp tác, tham gia nhiệt tình, hiệu quả của các đại biểu để đại hội hoàn thành toàn bộ chương trình.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, các SAI thành viên đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch ngân sách giai đoạn 2019-2021, kế hoạch ASOSAI giai đoạn 2016-2021, báo cáo hội nghị chuyện đề lần thứ 7, bầu cử thành viên Ban Điều hành và Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, thông qua Tuyên bố Hà Nội,…

Đáng chú ý, theo ông, đại hội đã công nhận Palestine là thành viên mới của ASOSAI và thống nhất Thái Lan đăng cai ASOSAI 15 năm 2021.

“Tôi tin tưởng chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy giá trị nền tảng đã có được trong những kỳ đại hội đã qua,” Tổng Kiểm toán Nhà nước nói.

Đại hội ASOSAI 14 theo ông Phớc đã mở ra một chương mới cho cộng đồng ASOSAI với nhiều cơ hội, triển vọng và cũng không ít khó khăn thách thức.

Ông khẳng định, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ cố gắng sát cánh với các SAI thành viên để hiện thức hóa tầm nhìn ASOSAI với việc triển khai chiến lược một cách chủ động sáng tạo, hiệu quả.

Theo ông, không thể phủ nhận ASOSAI là khối đoàn kết thống nhất cao và hướng tới là một tổ chức kiểu mẫu. Tổng Kiểm toán Nhà nước một lần nữa kêu gọi các SAI thành viên tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng ASOSAI.

"Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức của thời đại để khẳng định những giá trị và tầm nhìn ASOSAI đối với châu Á và thế giới," ông Phớc nói./.
 
Đại hội ASOSAI lần thứ 14 được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ 19/9 đến 22/9. Đại hội là một sự kiện quốc tế cấp cao có quy mô lớn nhất của ASOSAI với sự tham gia của khoảng 350 đại biểu từ 41 quốc gia và một số tổ chức quốc tế, đại diện cho các Cơ quan kiểm toán nhà nước tối cao trong khu vực châu Á.

Tăng cường kiểm toán môi trường. (Nguồn: VNEWS)