Ong Le Thanh Do duoc bau giu chuc Chu tich UBND tinh Dien Bien hinh anh 1Tân Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 10/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 15. Kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV và thông qua một số nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng thời giới thiệu bầu ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Thành Đô được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020, với số phiếu 41/43 đại biểu có mặt.

Ông Lê Thành Đô sinh năm 1968 (quê quán: huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), là Cử nhân Kinh tế. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Thành Đô từng giữ các chức vụ như: Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên kiêm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 13-15/10/2020, ông Lê Thành Đô được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

[Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên]

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thành Đô cho biết sẽ tiếp tục cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; chú trọng xây dựng và vận dụng các cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị từng bước hiện đại, phát triển mạnh du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo và giải quyết việc làm, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên chú trọng chăm lo phát triển các mặt văn hoá-xã hội, nhất là giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết như: Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh./.

 
Xuân Tư - Xuân Tiến (TTXVN/Vietnam+)