Sau ba ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chiều 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành 55 người, Ban Thường vụ 15 người, ông Nguyễn Tấn Hưng, ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm sâu sắc, trong đó đáng chú ý nhất là phải coi trọng và bảo vệ môi trường ngay trong từng bước phát triển, nhất là trong quá trình phát triển công nghiệp.

Tỉnh phải ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước theo quy hoạch, kế hoạch.

Đại hội đã xác định các chỉ tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2015, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 13-14%; GDP bình quân đầu người đạt 36-38 triệu đồng tương đương 1.900-2.000 USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD, nhập khẩu đạt 500 triệu USD.

Thu ngân sách đạt 4.000 tỷ đồng, tăng bình quân 15-17%/năm; giải quyết việc làm cho 151.000 lao động, đào tạo nghề cho 30.000 lao động; kết nạp mới 6.000 đảng viên./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)